Inzicht Nederland

Mens en overheid waarbij inzichten worden verkregen over de hedendaagse maatschappij. Vragen of het systeem welke is opgebouwd na de tweede wereld oorlog nog wel werkzaam is. Wat doet de overheid eigenlijk allemaal en kan dat zomaar? De mens en haar gezamenlijk doel? Inzichten hoe we samen de wereld (beginnen in Nederland) mooier en eenvoudiger kunnen maken. U zult het met ons eens zijn het systeem welke steeds onmenselijker wordt, de politie welke steeds harder optreed. De mens die daarop weer anticipeert ….. of is het andersom? We proberen hier (samen met u) meer inzicht te geven met als doel de kloof tussen overheid (waar ook gewoon mensen werken) en de mensheid zo klein als mogelijk te maken.