Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Mens en overheid waarbij inzichten worden verkregen over de hedendaagse maatschappij.

Vragen of het systeem welke is opgebouwd na de tweede wereld oorlog nog wel voldoende werkzaam is. Wat doet de overheid eigenlijk allemaal en kan dat zomaar? De mens en haar gezamenlijk doel? Inzichten hoe we samen de wereld (beginnen in Nederland) mooier en eenvoudiger kunnen maken.

U zult het met ons eens zijn, het systeem welke steeds onmenselijker wordt, de politie en handhavers welke steeds harder optreden. De mens die daarop weer anticipeert ….. of is het andersom? We proberen hier (samen met u) meer inzicht te geven met als doel de kloof tussen overheid (waar ook gewoon mensen werken) en de mensheid minder groot te laten worden.

Hiermee verdere polarisatie tussen burger en overheid te voorkomen en weer terug naar de oorsprong, we zijn allemaal mens met een bepaalde taak in het leven. Het kan toch niet zo zijn de taak is elkaar te willen dwarsbomen in (het toch al relatieve korte) leven.

Wij zijn tegen Machtsmisbruik en willen daar de overheid mee confronteren. Wij vormen de schakel tussen burger en overheid. Waar de Handhavers het politie apparaat inzetten om spierballen te laten zien heeft u als burger straks Inzicht Nederland welke u kunt benaderen. Zo staat het in verhouding tot elkaar.

De overheid heeft een prima goed geoliede machine (maatschappij) waar u in uw eentje niet tegen op kunt boksen. Om gesteund te worden in uw rechten en plichten zo niet van u verwacht kan worden de gehele wetgeving uit u hoofd te leren.

Inzicht Nederland is niet in het leven geroepen om het gezag van de overheid te ondermijnen met louter om kritisch te zijn naar het systeem waarin we leven.

In de toekomst willen we graag vanuit de overheid onze dienstverlening laten vergoeden net als de overheid instanties. Eigenlijk al iets waar u fors voor betaald via belastinggelden maar komt het ook u ten goede. Gratis dienstverlening voor de burger om hulp te krijgen in situaties waar u tegen de enorme muur van de overheid tegen aan loopt.

Strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Laat vandaag nog uw stem horen voor rechtvaardigheid en een inclusievere samenleving. Juist nu is het belangrijk om ons uit te spreken tegen ongelijkheid en discriminatie en op te komen voor de rechten van iedereen. Laten we samen de kracht van solidariteit en gelijke kansen benutten voor een betere toekomst.

Ook ik (Matz) kan het niet alleen en zoekt daarom mensen die die initiatief een warm hart toedragen en wellicht ook willen bijdragen. We zoeken juristen, toezichthouders en sympathisanten om Inzicht Nederland van de gronde te krijgen.

Inzicht Nederland de adhesie tussen burger en overheid.

4
Inzicht Nederland

Wat vindt u van Inzicht Nederland?

If 'Other' is filled, checked answers are ignored.
inzicht-nederland-tegels-wippen

Gemeente wil meer Groen

Terwijl de handhaving in Deventer luk raak handhaaft op plantenbakken welke op gemeentegrond staan kom er vanuit diezelfde beweging juist het initiatief meer groen te

Lees verder »
inzicht-nederland-niet-zweverig

Omgaan met emoties

Daar waar de burgers als mensen iedereen uniek is en zo op zijn/haar eigen manier reageert, ontstaat er een groot kleur pallet aan diversiteit aan

Lees verder »
inzicht-nederland-Artikel-1-Nederlandse-Grondwet

Artikel 1

In Nederland wordt iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld.Elke vorm van discriminatie is verboden. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk

Lees verder »

Inzicht Nederland het aanspreekpunt voor de Nederlanders welke er met de overheid niet uitkomen.

Daar waar het goed is er politie, handhavers en toezichthouders zijn en het over het algemeen goed is dat ze er zijn gaat het vaker dan wenselijk ook vaak heel fout. Te vaak moet je dan in verzet gaan (waarbij vaak vrijspraak volgt). Maar hetmoet anders aan de voorkant. Het is een verspilling van gemeenschapsgeld waar alleen de overheid wat me opschiet. De burger wordt bozer en bozer en verliest zijn/har energie aan dingen die niet hadden gemogen. Vrijspraak of excuses zijn verleden tijd. Er moet structureel wat veranderen. Te beginnen bij de onmenselijke houding en optreden van politie en handhavers.

Waar moet je naar toe en wie is er voor jou als je beste vriend (de politie) zich tegen jou keert? Inzicht Nederland is er voor u.

Optreden tegen overtreders welke bewust de confrontatie opzoeken kan inzicht Nederland achterstaan. optreden tegen onschuldige burgers welke zich niet bewust van een overtreding welke begaan, zou je kunnen waarschuwen. Optreden tegen burgers die niets fout hebben gedaan maar wel kritisch zijn naar het systeem moet je mee in gesprek gaan en bedanken voor de feedback.

Allen op deze wijze heb je en houd je draagvlak voor de aanwezigheid van toezicht vanuit de overheid.

Er hoeft ook niet meer blauw op straat. Bij het stellen van de juiste prioriteiten is er meer dan genoeg capaciteit.

Meer inzet en meer regels en harder optreden maken de kloof onherstelbaar veel groter.

Meld u aan, zodat wij contact met u op kunnen nemen.