Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Agent bureau Deventer vlucht weg

Op goede vrijdag 25-3-2016 wilde een bewoner uit Deventer een brief afgeven aan het hoofdbureau van de politie in Deventer. Deze brief bevatte gegevens en een onmiddellijk verzoek tot bescherming van de persoonsgegevens. Niemand aan de balie wist wat te doen (hetgeen natuurlijk getuigd van onbehoorlijk bestuur). Een stagiaire besloot de enveloppe te openen en haalde een dienstdoende brigadier op om meneer te woord te staan.

Nadien het computersysteem van de politie uitvoerig was geraadpleegd wist deze agent te melden dat hij de brief niet in ontvangst wilde nemen omdat hij niet wist wat hij er mee moest.
Het is volgens de wet geregeld dat een bestuursorgaan het document dat aan hen gericht is (En deze brief in het bijzonder inhoudelijk gaat over het betreffende korps – Deventer)  aan dient te nemen.
In plaats van een ontvangstbevestiging te ontvangen werd gevraagd om een ID. Na het tonen van het rijbewijs wilde de betreffende agent zijn dienstnummer (welke hij vlak daarvoor had toegezegd te geven) niet vertellen.

Vervolgens werd de inwoner van Deventer als een kleuter behandeld. Zo vroeg de betreffende agent of hij wilde herhalen wat hij had gezegd. Nadat hier aan gehoor was gegeven “Ja u geeft aan niet te weten wat u er mee moet ……” heeft deze agent gesommeerd plaatst te nemen en te blijven wachten. Vervolgens liep de agent geïrriteerd weg ergens ver weg in een s.m.v. kantoorruimte. Nadien er 30 minuten waren verstreken en hij zichtbaar grapjes aan het maken was met andere collega’s is de inwoner uit Deventer weer vertrokken.

Hieruit blijkt maar weer eens dat de meeste ambtenaren niet op de hoogte zijn welke mogelijkheden er zijn om een (post)stuk (in deze ook nog spoedeisend) aan te nemen. Zeker omdat het steeds vaker voor komt dat de digitale weg en/of fax (af)gesloten is voor dit soort zaken is het persoonlijk brengen van post een mooi alternatief.

opsporing_verzochtwie is deze agent?

De inwoner uit Deventer laat het er niet bij zitten en zal bezwaar aantekenen tegen de gang van zaken.
De vraag is wie deze diender en zijn dienstnummer is? Het laatste is nodig om zijn identiteit vast te stellen i.v.m. een aangekondigd onafhankelijk onderzoek; “Hoe politie bureau Deventer omgaat met haar burgers”. Hierbij de oproep wie kent deze agent?

wordt vervolgd ……………………

Leave Your Comment