Inzicht Nederland
Search
Close this search box.
inzicht-nederland-Artikel-1-Nederlandse-Grondwet

Artikel 1

In Nederland wordt iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Elke vorm van discriminatie is verboden.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

inzicht-nederland-gelijkheidsbeginsel-bloembakken
inzicht-nederland-steiger-voor-woning-tussen-plantenbakken

Leave Your Comment