Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Gelijkheidsbeginsel

Het grote goed waar Nederland bekend om staat dat iedereen gelijk behandeld zal worden staat op instorten.

De exacte tekst van artikel 1 is als volgt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Hieronder treft u een overzicht aan van (een paar door ons bekende) gevallen waarbij aan bovengenoemde wetgeving geen uitvoering is gegeven:

overzicht discriminatie:

Heeft u ook te maken gehad met discriminatie door de overheid. Wij stellen het zeer op prijs u dat met ons deelt zodat wij deze praktijken niet langer tolereren door de staat der Nederlanden.

Deze zou moeten toezien op correct gedrag van ambtenaren in dienst van de overheid. Helaas komen ze er mee weg en gaan vervolgens gewoon door. Inzicht Nederland zal zich hard maken deze overtreders met hun gedragingen te confronteren. 

Discriminatie is strafbaar en dat geld zeker voor de overheid, daar waar zei (die het hebben bedacht) een voorbeeldfunctie dienen aan te meten. 

Het is op zijn minst klachtwaardig de persoonlijke belangen (bewust en on[der]bewust) welke hier de ambtenaren (toezichthouders, BOA’s, handhavers, etc, etc) laten meewegen (vanuit machtsmisbruik) toepassen op de uitvoering van hun taak.

Definitie van discriminatie: Mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.