Inzicht Nederland
Search
Close this search box.
inzicht-nederland-rechtspraak

Gevolgen van klokkenluiden

Ik Matz van Vuure welke uit eigen beweging, eigenhandig ervoor gekozen heeft de hier op deze website gemelde misstanden, en mening(en) verkondigd is zich er van bewust dat opgevat kan worden als een bedreiging (in de breedste zin van het woord). Zo kan ik mij voorstellen je niet zit te wachten op die openbaringen hier. Doch heiligt het doel de middelen en moet het geheel gezien worden als een verlengstuk van de wet WOO (Wet Openheid Overheid).

Het is immers ons belastinggeld waar het hier om gaat. Net zo relevant is natuurlijk de privileges welke de staat zich blijkbaar kan toe-eigenen terwijl de gewone burger voor het kleinste dingetjes hard wordt gestraft (ik spreek vanuit mijn eigen ervaringen welke ook gedeeld op deze site).

Beweegredenen

Graag wil ik iedereen uitnodigen alle misstanden te melden aan inzichtnedelrland.nl zodat ik deze kan plaatsten op deze website. Met als doel er gezamenlijk van te leren en een nieuwe richting te kiezen welke menselijker, makkelijker en eenduidiger is met als hoofddoel gelijkheid!

Gevolgen

Ik voorzie op voorhand (gezien mijn ervaringen) er (natuurlijk anonieme) meldingen komen binnen regenen waarbij de staat stelt het serieus te moeten nemen en er iets mee te moeten doen. Op voorhand vertel ik u ik niets te verbergen heb maar wel weet als je iemand kapot wilt maken dat (zeker in dit huidige systeem) gemakkelijk kunt doen. Je kunt niet doodgaan van verdriet, maar wel van jarenlang getreiter. Toch kies ik er voor om me hier voor in te zetten en hoop op steun vanuit de mensheid. Ook de overheid wil ik er aan herinneren de gevolgen van de vrijheid van meningsuiting te aanvaarden.

Leave Your Comment