Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Inzicht Nederland

  • Beschermd: test

    Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

  • Artikel 1

    In Nederland wordt iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld.Elke vorm van discriminatie is verboden. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  • “Its raining bekeuringen”

    Ondanks de wet voorschrijft je nooit twee keer voor het zelfde vergrijp een boete kunt krijgen gebeurt het wel! In de inmiddels onderhavige kwestie waarbij een toezichthouder helemaal los gaat op een burger krijgt hij een regen aan bekeuringen. 3 dezelfde voor het niet tonen van een ID en 1 voor het op en afbouwen…