Inzicht Nederland
Search
Close this search box.
inzicht-nederland-waakbaar-en-dienstbaar

Legitimatieplicht

Waarom, waarom zal je? En waarmee moet je je legitimeren?

Als de politie redelijkerwijs (dat is een ruim begrip) uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Dat valt te lezen op de website van de rijksoverheid.

Bijvoorbeeld als u strafbare feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk. Toezichthouders hebben dezelfde bevoegdheden als de politie om naar het identiteitsbewijs te vragen. Enkele voorbeelden van situaties waarin een identiteitscontrole kan plaatsvinden zijn:

  • een auto rijdt ’s nachts rond op een industrieterrein;
  • na een schietpartij is het belangrijk voor het onderzoek om de identiteit van (mogelijke) getuigen vast te stellen;
  • hangjongeren veroorzaken overlast in de openbare ruimte;
  • er is brand en de (mogelijke) brandstichter kan zich bevinden tussen de toegestroomde belangstellenden;
  • bij evenementen als voetbalwedstrijden en demonstraties waarbij rellen ontstaan;
  • bij onrust of dreigend geweld in uitgaansgebieden en op openbare manifestaties.
 
Voorbeelden van controle op vogelhuisjes, plantenbakken en/of een bouwwerkje voor de woning ontbreken. Temeer dit objecten zijn welke behoren tot een woonadres en niet persoonsgebonden zijn? 

Identiteitscontrole door toezichthouders

Voor toezichthouders geldt dat het verzoek om een identiteitsbewijs te tonen, moet passen bij hun functie. Toezichthouders zijn ambtenaren die toezicht moeten houden op de naleving van bepaalde wetten. Een toezichthouder van bouw- en woningtoezicht kan bijvoorbeeld van een fietser die door rood licht rijdt niet eisen zich te identificeren. Het staande houden van verkeersovertreders behoort namelijk niet tot zijn taken. Net zo min mag een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan iemand die afval op straat gooit, vragen zich te identificeren.

Waarom zou je je legitimeren?

Dat is een goede vraag? Vanuit onze ervaring blijkt dat er vaak misbruik (machtsmisbruik) wordt gemaakt van deze optie welke toezichthouders hebben. Ze beroepen zich dan op het feit ze anders hun werk niet kunnen doen. Maar dat is vaak niet waar. Ze kunnen vaak gewoon hun werk doen zonder jouw ID (legitimatie) alleen willen ze je gewoon pesten (iets anders kan ik er op dit moment niet voor bedenken). Het lijkt er op ze dan hopen je niet meewerkt en gaan opschalen (politie erbij halen, ME of het leger) om je eens flink te pakken. Zodat die reeks bekeuringen bij jou op de mat vallen. Ja u leest het goed! Dus zonder dat je hebt meegewerkt om je ID te tonen weten ze toch je naam en adres. Waarom moesten ze dat dan hebben? En waarom konden ze hun werk dan niet doen? Pesten ja (het woord was goed gekozen)

Moet je je ook in je eigen woning legitimeren?

Er zijn naar ons weten twee plekken waar je veilig bent. Namelijk je eigen huis en de kerk. Ook wel logisch dat je je thuis, thuis voelt. Je hoeft daar niemand te woord te staan, kan als je dat wilt naakt door het huis lopen, etc, etc. In de wetgeving is je huis dan ook zo’n beetje heilig verklaard en zomaar iemand (zeker de staat) mag niet zomaar je huis binnen treden. Dat het (als het wel gebeurd zonder jou uitdrukkelijke toestemming) huisvredebreuk. Tenzij er een machtiging van de burgemeester of OvJ (Officier van Justitie) is. Let wel, ook dan moeten ze aangeven waarvoor ze komen en zich legitimeren en ook dan vragen of ze binnen mogen komen. Wil je dat niet dan kan in het laatste geval de machtiging worden getoond. 

Maar je legitimeren in je eigen woning is dat verplicht? We gaan dit nader onderzoeken.

Boa’s (toezichthouders en handhavers) blijken steeds vaker meteen om je legitimatie te vragen en vervolgens daarna te vorderen. Dit doen ze (zoals BOA Robert Fuhre heeft verklaart) om kilometers te maken. Zo kunnen ze een PF-PV (Pro Forma – Proces Verbaal) opstellen en deze van kracht laten na 24 uur als je niet hebt voldaan aan hun voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld zijn ze willen dat je binnen die tijd een vergunning hebt aangevraagd.

(zie het voorbeeld waarin op een verkreukeld A5je staat hoe een MIOG aan te vragen met links op de website welke niet werken [lees: dode link])

Zo kun je vaak niet voldoen aan hetgeen gevraagd en wordt er automatisch een strafbeschikking naar je woonadres gestuurd.

En nu komt het! Ook al heb je jezelf niet gelegitimeerd. Waarom was dat dan nodig om zijn werk te kunnen doen? En hoe zit het dan als je niet thuis bent of de deur niet opendoet om ze vriendelijk te woord te staan? Dan krijg je geen waarschuwing of strafbeschikking. In elk geval is de tijdsspanne hierdoor anders (lees: langer) waardoor je bijvoorbeeld de steiger langer kan laten staan dan mensen die wel de deur opendoen.

De ontwikkeling niet meer de deur open te doen voor mensen die aanbellen is natuurlijk geen goede ontwikkeling.

Ons advies, plaatst een camera en als u toch de deur opendoet? Leg dan alles vast op beeld drager en lat je niet verleiden mee te gaan in de escalatie. Daar waar ze de opdracht hebben meegekrgen altijd te de-escaleren blijken ze allen tijdens het examen dat toe te passen maar in de praktijk heb ik zelden mensen ontmoet die zo snel naar middelen grijpen je af te straffen. Dit schaad het vertrouwen en verminderd het draagvlak.

Het is dan ook niet zo raar bijvoorbeeld voetbal hooligans zich richten tegen de politie om de opgekropte frustratie te uiten tegen al dat machtsmisbruik.

Leave Your Comment