Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Missie Inzicht Nederland

Doelstellingen

 

Een mooiere wereld, te beginnen in eigen omgeving en verder uit te breiden door geheel Nederland. Ons initiatief zou mensen moeten inspireren zichzelf een spiegel voor te houden en een verandering tot weeg te brengen welke de burger en de overheid dichter bij elkaar brengt.

Zonder dat dit ten kosten gaat van je eigen normen en waarden en mischien nog wel belangrijker binnen de kaders van de huidige wetgeving.

Een mooiere wereld met minder regels en meer respect voor de ander. Inzichten delen en samen tot compromissen komen. Opkomen voor jezelf, te ontwaken uit de beperkte circkel waar je je in begeeft en proberen uit de circkel te stappen en eens te ontdekken hoe de wereld er voor d eander uitziet.  

en het hoeft gelukkig allemaal niet alleen, daar waar Inzicht Nederland de adhesie vormt tussen burger (mens) en overheid (ook mensen) kan zei u bijstaan waar nodig.

Samen kunnen we de wereld nog mooier maken. Welke inhoud verandering waarbij we weten verandering tegen weerstand aanstoot. Er is niemand (ook wij niet) die kan zeggen hoe het anders en beter moet. Maar we kunnen inmiddels wel concluderen dat het anders moet. Laten we samen kijken hoe het efficenter en menswaardigger kan. Waarbij misbruik van macht moet worden geelimineerd. We zijn immers allemaal mens, naakt geboren en willen net als ieder ander gellukig zijn. En dat kan als we de ander maar respecteren en niet vanuit een tekortkoming druk (macht) uitoefenen om de ander te willen veranderen!

Voelt u zich nou geroepen om mee te willen werken aan een mooiere en eenvoudigere samenleving? Wilt u zich inzetten om werkzaamheden te willen verrichten samen met Inzicht Nederland om Nederland menswaardiger te maken? Wij zoeken leuke collegas begiftigt met een gezond verstand en welke de klappen kent van het systeem en gemotiveerd is zich te willen inzetten voor een betere samenleving. Stuur uw motivatie naar

Wij zijn op zoek naar mensen welke:

  • juridisch zijn onderlegd
  • niet bang zijn om de straat op te gaan
  • administratieve handelen kan verrichten
  • contact kan onderhouden met de overheid
  • ambtenaren durven te confronteren met misstanden
  • etc, etc