Inzicht Nederland
Search
Close this search box.
inzicht-nederland-onrechtmatige-aanhouding

Onrechtmatige aanhouding

Een aanhouding door justitie (vaak politie) terwijl als burger je dat recht ook hebt. En maak gebruik van je rechten zie je onrecht (ook al is dat door de politie) kunt u overgaan tot aanhouding. Neem dan meteen contact met ons op voor een juiste verdere afhandeling.

In dit geval overkwam het van Vuure zelf. Hij had op een eigen domein (lees: website in eigen beheer) een afgeleide geplaatst van de toenmalige werkgever Thermen Bussloo alwaar hij had gewerkt. Met uitdrukkelijke toestemming van de toenmalige werkgever om te kijken waar verbeterpunten zaten. Echter door een arbeidsconflict heeft diezelfde werkgever (valse) aangifte gedaan van computervredebreuk (welke kortweg betekend je inbreekt in een computersysteem van een ander). Daarbij is gemeld er gelden zouden worden over gesluisd naar een rekening van betrokkene. Dat was natuurlijk niet waar en waarom zou je zoiets doen? In plaats van een controle check of dat ook echt waar is. Het is immers makkelijk na te gaan of er gelden zijn over gesluisd welke aantoonbaar door een mutatie overzicht van de bank. Maar nee de politie uit de gemeente Voorst heeft een arrestatiebevel gegeven betrokkene aan te houden en vast te zetten in de gevangenis.

Te zien op de video is hoe van Vuure (na terugkomst van de sportschool) wordt gearresteerd welke onrechtmatig. Hij is vastgezet in de gevangenis en daarna meteen vrij gelaten. Mar toch weer zo’n voorbeeld van niet eerst goed nagaan wat er wordt beweerd op waarheid berust maar meten naar machtsmiddelen grijpen, terwijl er nota bene geen verzet is door betrokkene. Het is allemaal goed te zien hoe zoiets gaat. Heb dus maar (helaas) geen vertrouwen in de rechtmatigheid van het optreden van de politie en blijf kritisch en verzet je zonder (verbaal)geweld.

Tip! Zorg dat je fysiek in goed conditie blijft. Het helpt als uitlaatklep van alle ongemakken en houd uw lichaam in goed conditie voor als het eens nodig moest zijn u te verdediggen. De politie sporten ook 3 x per week (dan welliswaar in de tijd van de baas waar u aan meebetaald). Kortweg u betaald dubbele contributie, voor de politie en uzelf. En uiteindelijk keert het geweld zich tegen uzelf ??? Voor een goed gesprek kunt u ook bij ons terecht. welkom

Noot: De vrouw van van Vuure was ten tijde van de arrestatie zwanger. Te zien is er intens verdriet is. De vraag (er daar mag u graag op reageren) is:

Denkt u dat het trauma welke hier wordt opgelopen impact heeft op het ongeboren kind? En zo ja, zou dat betekenen zo’n opgelopen trauma met de volgende generatie wordt meegenomen?

Inmiddels is wel vast komen te staan de dochter van betrokkene meerder malen met de politie in aanraking is geweest en dat ze daar al merkbaar (ondanks betrokkene zijn best doet de overlast van de overheid buiten haar gezichtsveld af te handelen) een oordeel over heeft. Betrokkenen zoekt de confrontatie niet op, maar krijgt steeds ongevraagd bezoek van de overheid waarbij ze uiteenlopende opdrachten meekrijgen. Van legitimeren (je zou op een gegeven moment toch ook een bekende van de politie moeten worden) tot hat aanhouden en wegstoppen in de gevangenis.

Leave Your Comment