Inzicht Nederland
Search
Close this search box.
inzicht-nederland-politie

Politie doet aan etnische profilering

Veel Marrokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen hebben het gevoel dat ze ongelijk behandeld worden door de politie, stelde het Sociaal Cultureel Planbureau vast. Er wordt dan vaak gesproken over etnisch profileren, waarbij mensen op basis van etnische afkomst vaker worden gecontroleerd door de politie, ook als ze niet iets strafbaars doen. Maakt de Nederlandse politie zich hier schuldig aan?

Vier keer zo vaak gefouilleerd
Het klopt inderdaad dat jongeren met een niet-Nederlands voorkomen vaker te maken krijgen met de politie. Ze worden bijna vier keer zo vaak gefouilleerd als jongeren met een Nederlands uiterlijk en bijna twee keer zo vaak weggestuurd. Ook wordt bij hen bijna vijf keer zo vaak iets in beslag genomen, blijkt uit cijfers komen van een onderzoek van Politie en Wetenschap uit 2011.

Volgens de jongeren zelf treedt de politie ook hardhandiger en agressiever op bij het fouilleren van jongeren met een niet-blanke huidskleur. “De jongeren zouden graag zien dat de politie minder discrimineert”, rapporteren de onderzoekers.

Jongeren met een ander uiterlijk geven het contact met de politie in dit onderzoek ook een lager cijfer: een 4,8 terwijl jongeren met een Nederlands uiterlijk een 6,6 geven.

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en is in strijd met basale mensenrechten!

Inzicht Nederland roept op een voorbeeld te nemen aan Spanje en Engeland en pleit voor het zo snel mogelijk invoeren van ‘stopformulieren’. Tot die tijd is het wenselijk uw deze vorm van discriminatie aan ons meld zodat wij verhaal kunnen halen bij betreffende ambtenaar. Vergeet niet om zijn/haar dienstnummer te vragen en zoveel als mogelijk vast te leggen op video.

Leave Your Comment